Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

11) tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL

– mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 2280Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej
(art. 61 pkt 11)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-12-10
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót