Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1

Podstawa prawnaDz.U. 2021 r. poz. 678Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego
(art. 63 ust.2)
Organ zobligowanyMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2013-06-13
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót