Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

    c) całkowitą szerokość obiektów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1122/2009

Podstawa prawnaDz.U. 2012 r. poz. 1164Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(art. 17 ust.1 pkt 2c)
Organ zobligowanyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-03-16
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót