Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    skład i tryb powoływania komisji, o której mowa w ust. 10, oraz niezbędne kwalifikacje członków komisji

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 615Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
(art. 192 ust.11 pkt 3)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2018-03-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót