Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 671Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(art. 59 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Cyfryzacji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2021-11-07
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót