Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) organizację i tryb przeprowadzania nadzoru i kontroli, kwalifikacje inspektorów upoważnionych do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, a także wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych

- uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania zadań

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2021 r. poz. 1249Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
(art. 7 ust.3 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Rodziny i Polityki Społecznej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-12-22
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót