Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Podstawa prawnaDz.U. 2014 r. poz. 600Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(art. 95 ust.1 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2013-01-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót