Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

8) wysokość opłaty, która może podlegać zwrotowi w przypadkach, o których mowa w art. 93g ust. 5, oraz tryb

zwrotu opłaty

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 750Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 93h pkt 8)
Organ zobligowanyMinister Edukacji Narodowej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-03-31
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót