Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,

w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu

kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji

określa:

b) w zakresie komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku

naukowym i posługiwanie się językiem obcym

Podstawa prawnaDz.U. 2020 r. poz. 226Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(art. 7 ust.2 pkt 2b)
Organ zobligowany
  • Minister Edukacji Narodowej
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-04-15
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót