Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
4) szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania

Podstawa prawnaDz.U. 2014 r. poz. 94Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(art. 110x pkt 4)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-05-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót