Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Rodziny i Polityki SpołecznejNIE
Treść

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez przedsiębiorstwo społeczne, uwzględniając potrzebę zgromadzenia jednolitych informacji niezbędnych do oceny prawidłowości realizacji przez przedsiębiorstwo społeczne jego celów oraz spełniania warunków do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 1812Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej
(art. 10 ust.4)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-10-30
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót