Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów albo o zmianę wpisu w tym rejestrze oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 905Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
(art. 54 ust.4)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-10-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót