Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty wymagane do uzyskania ulg, o których mowa w art. 237 ust. 1

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 519Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(art. 239 ust.1 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2022-07-30
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót