Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach,

Podstawa prawnaDz.U. 2021 r. poz. 278Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
(art. 15 ust.4 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-01-02
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót