Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - niezaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Obrony NarodowejNIE
Treść

Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia:

3) może tworzyć, przekształcać i znosić ośrodki zamiejscowe wojskowych centrów rekrutacji lub Centralnego Woj-

skowego Centrum Rekrutacji oraz określać ich siedziby i terytorialny zasięg działania, uwzględniając koniecz-

ność zapewnienia sprawności funkcjonowania wojskowych centrów rekrutacji oraz Centralnego Wojskowego

Centrum Rekrutacji

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 2305Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
(art. 35 ust.2 pkt 3)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniafakultatywne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2024-03-29
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót