Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - zaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister FinansówNIE
Treść

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób postępowania ze środkami publicznymi, o których mowa w art. 9 ust. 3

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego gospodarowania tymi środkami

 

 

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 332Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027
(art. 10 pkt 3)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-02-23
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót