Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze

rozporządzenia:

2) wysokość, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, podwyższania i obniżania dodatków funkcyjnego oraz kompensacyjnego

 

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 536Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(art. 80 ust.6 pkt 2)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-03-26
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót