Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej podmiotu leczniczego,

a także sposób sprawowania nadzoru nad działaniem banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni

immunologii transfuzjologicznej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia

krwią i jej składnikami, w tym kwalifikacje i doświadczenie kierownika tego banku krwi albo pracowni serologii

lub pracowni immunologii transfuzjologicznej oraz jego zadania

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 318Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
(art. 21 ust.8 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-09-11
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót