Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób obliczania

tych danych

 

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 296Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
(art. 10 ust.10 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Technologii
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót