Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - do uchylenia/zmiany
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Zdrowianowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychTAKUzgodnienia wewnątrzresortoweZgłoszony do wykazu prac RM1
Treść

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb wydawania i anulowania karty ubezpieczenia zdrowotnego

Podstawa prawnaDz.U. 2022 r. poz. 2561Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(art. 49 ust.9 pkt 4)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2007-09-29
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót