Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - uchylone
Treść

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych w ramach wykonywania zadań i zakresu administracji rządowej, warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie z ich usług

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 901Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(art. 23 ust.2 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2007-04-02
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót