Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania
kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, organizację oraz tryb działania Rady

Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 217Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(art. 18e ust.7)
Organ zobligowanyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-10-24
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót