Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2
Podstawa prawnaDz.U. 2019 r. poz. 43Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(art. 52 ust.3 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót