Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla poszczególnych
podmiotów, o których mowa w ust. 2:
2) zakres zasobu informacyjnego, mając na względzie szczególne znaczenie określonych informacji publicznych
dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1330Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(art. 9a ust.3 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Cyfryzacji
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-06-17
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót