Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
i tryb zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku określonym w ust. 1

Podstawa prawnaDz.U. 2009 r. Nr 84 poz. 711USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(art. 38zg ust.3)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2013-11-28
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót