Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

3)    geologiczno-inżynierskiej

Podstawa prawnaDz.U. 2011 r. Nr 163 poz. 981Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(art. 97 ust.1 pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-11-25
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót