Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - niezaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiNIE
Treść

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2

 

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 475Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
(art. 95 ust.1 pkt 3)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2025-07-19
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót