Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: b) zaświadczenia z pomiaru statku,

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 2128Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej
(art. 26 ust.7)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2010-07-13
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót