Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru,

Podstawa prawnaDz.U. 2023 r. poz. 1336Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(art. 113 ust.1a pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2010-06-08
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót