Witamy na stronie Publicznego Portalu Informacji o Prawie (PPIoP)
 
Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP) zawiera:
 

1)  skorowidz obowiązujących aktów prawnych;
2)  informację o wydanych i niewydanych przepisach wykonawczych do ustaw;
3)  informację o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzających niezgodność przepisu z Konstytucją, uwzględniającą stan ich wykonania.

 
W module Skorowidz obowiązujących aktów prawnych zamieszczane są obowiązujące akty prawne oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do danego aktu prawnego. W przypadku ustaw moduł uwzględnia również informację o zawartych w ustawie upoważnieniach ustawowych wraz ze stanem ich wykonania. Moduł Upoważnienia Ustawowe zawiera informacje o stanie wykonalności upoważnień ustawowych, ilości aktów wykonawczych wydanych i niewydanych a także przyczynach opóźnienia. Ponadto w module zamieszczane są informacje o stanie prac legislacyjnych nad projektem aktu wykonawczego oraz tekst aktu wykonawczego. Moduł Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zawiera tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem, informację o stanie prac legislacyjnych, tekst aktu wykonującego wyrok.
 
Informacje o upoważnieniach i orzeczeniach są zamieszczane od dnia 2 stycznia 2012 r. i podlegają uzupełnieniom i aktualizacjom.
 

 

Copyright © 2014 by Rządowe Centrum Legislacji.
All Rights Reserved.