Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 1a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a) w zakresie języka i komunikowania się – struktury i zasady tworzenia wypowiedzi

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 1b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
b) w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych – pojęcia i zależności oraz interpretacje

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 1c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
c) w zakresie funkcjonowania społecznego – zasady funkcjonowania, role społeczne i tożsamość

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
określa:
a) w zakresie języka i komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi oraz posługiwanie się językiem obcym

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
określa:
b) w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych – dobór i korzystanie z narzędzi oraz prowadzenie obserwacji
i doświadczeń

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
określa:

c) w zakresie funkcjonowania społecznego – wyrażanie przynależności do wspólnot

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 2d)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
określa:

d) w zakresie uczenia się – organizację i planowanie

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji określa:
a) w zakresie języka i komunikowania się – kulturę komunikowania się

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji określa:
b) w odniesieniu do zdrowia i środowiska – dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz postawę wobec środowiska

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.1 pkt 3c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
1–4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, przy czym:
3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji określa:
c) w zakresie funkcjonowania społecznego – podejmowanie obowiązków, współdziałanie i angażowanie się.

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 1a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a) zakres i głębię – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 1b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
b) kontekst – uwarunkowania, skutki

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 2a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
określa:
a) w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 2b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
określa:
b) w zakresie komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 2c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
określa:
c) w zakresie organizacji pracy – planowanie i pracę zespołową

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 2d)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
określa:
d) w zakresie uczenia się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 3a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji określa:
a) w zakresie ocen – krytyczne podejście

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 3b)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji określa:
b) w zakresie odpowiedzialności – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.2 pkt 3c)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określą,
w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji określa:
c) w odniesieniu do roli zawodowej – niezależność i rozwój etosu

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2017 poz. 986
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(art. 7 ust.3 pkt 1a)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów
6–8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji
pełnej na poziomie 4, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a) zakres i głębię – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane