Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 8g ust.6)
2012-01-02Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowegoMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 40 ust.3)
2017-12-17

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów przyrody
żywej i nieożywionej za pomniki przyrody

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1a)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki roślin:

a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagajacych ochrony czynnej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1b)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki roślin:

b) objętych ochroną częściową

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1c)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki roślin:
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1d)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki roślin:
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 2)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 1a)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki:
a) zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 1b)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki:
b)  zwierząt objętych ochroną częściową

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 1c)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki:
c)  zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 1e)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki:

e)  zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 2)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 52 ust. 2

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 49 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 50 pkt 1a)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
a) objętych ochroną ścisłą

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 50 pkt 1b)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
b) objętych ochroną częściową,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 50 pkt 1c)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 50 pkt 1d)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) gatunki grzybów:
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.4 pkt b)
2017-07-17

Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.7 pkt 1)
2016-08-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu
pnia na grubość

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 1614
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.7 pkt 2)
2016-08-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane