Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 928
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

(art. 14h)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2018 poz. 928
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

(art. 18 ust.4)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przydziału broni palnej i amunicji do tej broni oraz warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straż

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2018 poz. 925
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 31 ust.3)
2012-10-28Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnieniaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2018 poz. 925
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 45)
2012-10-28Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportów
sporządzanych przez Komisję
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2018 poz. 925
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 47 ust.5)
2012-10-28Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania obowiązków
armatora i kapitana statku, podmiotu zarządzającego portem oraz użytkownika infrastruktury portowej, w zakresie sposobu
zabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego
Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2018 poz. 736
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

(art. 7 ust.3)
2018-01-01


Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2018 poz. 736
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

(art. 25 ust.6)
2017-02-06


Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz sposób udostępniania kandydatom informacji o konkursie i wynikach konkursu
 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 42a)
2013-06-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 42a)
2014-06-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 42a)
2015-06-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 42a)
2016-06-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
12Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 45b ust.3)
2016-06-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne
ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach programu „Mleko
w szkole”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 45b ust.3)
2018-06-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne
ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach programu „Mleko
w szkole”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
14Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 45b ust.3)
2017-06-01

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne
ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach programu „Mleko
w szkole”

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
15Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 46 ust.6)
2015-06-16

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 46 ust.6)
2016-06-16

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 46 ust.6)
2018-06-16

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
18Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 46 ust.6)
2017-06-16

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
19Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 46 ust.6)
2014-06-16

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2018 poz. 724
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(art. 46 ust.6)
2013-06-16

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane