Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współpracy
z Biurem podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych, sposób gromadzenia, przechowywania
i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1, tryb ich przekazywania oraz wzór indywidualnego kwestionariusza
sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1030Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(art. 24b ust.3)
Organ zobligowanyMinister Zdrowia
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniafakultatywne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2015-07-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót