Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusOtwarte - niezaległe
Szczegóły prac legislacyjnych
Organ zobligowanyTytuł projektuTrwają prace nad uchyleniem/zmianąStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykazie
Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiNIE
Treść

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b i c, 3b i 5–7, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 2067Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(art. 15 ust.8)
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2019-01-27
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót