Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:
3) wykaz dokumentów, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1876Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(art. 31b pkt 3)
Organ zobligowanyMinister Rozwoju i Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-06-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót