Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-10-15
P 26/11

SygnaturaP 26/11
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2013-10-15
TytułGospodarka odpadami (nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach).
PublikatorDz.U. 2013 r. poz. 1426
Data ogłoszenia sentencji2013-12-03
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 12 marca 2010 r. do 19 lipca 2011 r., przez to, że przewiduje niepodlegającą miarkowaniu karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 12 marca 2010 r. do 19 lipca 2011 r., traci moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 3.12.2013 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Środowiska
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2014-02-11
GENERUJ RAPORT

Powrót