Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2014-09-18
K 44/12

SygnaturaK 44/12
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2014-09-18
TytułPrawo o zgromadzeniach
PublikatorDz.U. 2014 r. poz. 1327
Data ogłoszenia sentencji2014-10-03
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 397), w części zawierającej wyrażenie „co najmniej 15”, jest niezgodny z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 7 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim określa obowiązek zawiadomienia organu gminy o zgromadzeniu nie później niż na 3 dni robocze przed datą zgromadzenia, jest niezgodny z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 7a ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1, w części zawierającej wyrażenie „zgłoszonego później”, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

4. Art. 7a ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1, w części zawierającej wyrażenie „wcześniej zgłoszonego”, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

5. Art. 8 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

6. Art. 9 ust. 1 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie określonych tam terminów podjęcia działań przez organy władzy publicznej, jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 57 Konstytucji.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach, zwanej dalej „Prawem o zgromadzeniach”, w części zawierającej wyrażenie „co najmniej 15” oraz art. 8 ust. 2 tej ustawy utraciły moc obowiązująca z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 3 października 2014 r.

Natomiast przepis art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 i 4 Prawa o zgromadzeniach w zakresach w nich wskazanych, a także art. 7a ust. 1 w części zawierającej wyrażenie „zgłoszonego później” oraz art. 7a ust. 2, w części zawierającej wyrażenie „wcześniej zgłoszonego”, utracą moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 4 października 2015 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Administracji i Cyfryzacji
Status orzeczeniaWykonane
Szczegóły prac legislacyjnychAkt prawny ogłoszony
Akt wykonujący
Data aktualizacji2016-03-08
GENERUJ RAPORT

Powrót