Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2011-06-08
K 3/09

SygnaturaK 3/09
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2011-06-08
TytułKomisja Majątkowa
PublikatorDz.U. 2011 r. Nr 129 poz. 748
Data ogłoszenia sentencji2011-06-21
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

1. Art. 63 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 216 ust. 2 Konstytucji.

2. Art. 70a ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 25 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 25 ust. 2 Konstytucji.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Administracji i Cyfryzacji
Status orzeczeniaBrak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Dodatkowe informacje

Z uwagi na utratę mocy obowiązującej przepisów dotyczących przeprowadzania postępowania regulacyjnego przez Komisję Majątkową, która została zlikwidowana 1 marca 2011 r. na podstawie ustawy z 16 grudnia 2010 r. zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 11, poz. 89), uchylony przepis oraz rozporządzenie wydane na jego podstawie nie mogły być stosowane, gdyż mocą art. 4 powołanej ustawy, przy rozpoznawaniu roszczeń, w przypadku, gdy zespół orzekający lub komisja w pełnym składzie nie uzgodniły orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy z 16 grudnia 2010 r. sąd stosuje wyłącznie przepisy art. 63 ust. 1-3 tejże ustawy.

Data aktualizacji2014-01-10
GENERUJ RAPORT

Powrót