Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:
2) tryb funkcjonowania sądów, w tym określenie właściwości miejscowej

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1930Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(art. 37 ust.7 pkt 2)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-07-10
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót