Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
5161Dz.U. 2017 poz. 1221
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14c)
2016-08-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 11a, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, w tym również przez płatnika,
 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5162Dz.U. 2016 poz. 1155
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

(art. 10 ust.3)
2016-09-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5163Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 4 ust.3)
2017-03-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku graficznego KAS

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5164Dz.U. 2017 poz. 1221
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 99 ust.14)
2017-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5165Dz.U. 2018 poz. 1036
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.1 pkt 1)
2016-01-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)    deklaracji i informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 6 oraz w art. 26a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5166Dz.U. 2018 poz. 1036
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.1 pkt 2)
2016-01-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

2)    zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5167Dz.U. 2018 poz. 1036
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.1 pkt 3)
2016-01-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3)    oświadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5168Dz.U. 2018 poz. 1036
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 28a ust.1 pkt 4)
2016-01-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

4)    informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1f pkt 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5169Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 208 ust.4 pkt 10)
2020-03-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
10)    wartość punktu przeliczeniowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5170Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 91 ust.1 pkt 1)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy sposób i tryb kontroli urządzania i prowadzenia gier hazardowych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5171Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 90 ust.1 pkt 1)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy zakres i sposób kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5172Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 153 ust.6 pkt 1)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1, i sposób podawania ich do wiadomości

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5173Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 50 ust.3 pkt 1)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    tryb udostępniania danych, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5174Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 89 ust.1 pkt 1)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    warunki wykonywania kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2-5 i 11, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów procedur celnych oraz kontrolowanych towarów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5175Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 208 ust.4 pkt 1)
2020-03-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)    wzory, kolory oraz rodzaje umundurowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5176Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 153 ust.6 pkt 2)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    kryteria i szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz zakres tematyczny testu wiedzy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5177Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 89 ust.1 pkt 2)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1, a także osoby obowiązane do ich przechowywania

 
Zamknięte - zrealizowane
 
5178Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 90 ust.1 pkt 2)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5179Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 50 ust.3 pkt 2)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wysokość opłat, o których mowa w ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
5180Dz.U. 2018 poz. 508
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 208 ust.4 pkt 2)
2020-03-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)    wzory, kolory oraz rodzaje oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy,

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane