Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania
wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz sposób pokrywania z wpłat, o których mowa w ust. 1, kosztów nadzoru bankowego
i udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1b

Podstawa prawnaDz.U. 2017 r. poz. 1876Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(art. 131a ust.3)
Organ zobligowanyMinister Finansów
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2016-06-04
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót