Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP) zawiera:

SKOROWIDZ AKTÓW PRAWNYCH

W module Skorowidz aktów prawnych zamieszczane są akty prawne oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do danego aktu prawnego. W przypadku ustaw moduł uwzględnia również informację o zawartych w ustawie upoważnieniach ustawowych wraz ze stanem ich wykonania.

ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Moduł Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zawiera tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem, informację o stanie prac legislacyjnych, tekst aktu wykonującego wyrok.

UPOWAŻNIENIA USTAWOWE

Moduł Upoważnienia Ustawowe zawiera informacje o stanie wykonalności upoważnień ustawowych, ilości aktów wykonawczych wydanych i niewydanych a także przyczynach opóźnienia. Ponadto w module zamieszczane są informacje o stanie prac legislacyjnych nad projektem aktu wykonawczego oraz tekst aktu wykonawczego.
Informacje o upoważnieniach i orzeczeniach są zamieszczane od dnia 2 stycznia 2012 r. i podlegają uzupełnieniom i aktualizacjom.