Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 383 | Wyświetlana strona 1 z 20
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
1K 20/20
Data wydania:2021-04-15
Dz.U. 2021 r. poz. 696
Data ogłoszenia:2021-04-15
Pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu powołania następcyniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
2SK 9/17
Data wydania:2020-12-02
Dz.U. 2020 r. poz. 2186
Data ogłoszenia:2020-12-08
Koszty sądowe w sprawach cywilnychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
3P 6/19
Data wydania:2020-12-01
Dz.U. 2020 r. poz. 2184
Data ogłoszenia:2020-12-08
Wydanie postanowienia o pobraniu opłaty komorniczej od strony postępowania w postępowaniu egzekucyjnymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
4K 46/15
Data wydania:2020-08-19
Dz.U. 2020 r. poz. 1458
Data ogłoszenia:2020-08-26
Zasady orzekania środków zabezpieczającychniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
5K 4/19
Data wydania:2020-07-22
Dz.U. 2020 r. poz. 1336
Wejście w życie przepisów z mocą wsteczną (elektrownie wiatrowe)niezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
6Kp 1/19
Data wydania:2020-07-14
M.P 2020 r. poz. 647
Data ogłoszenia:2020-07-21
Nowelizacja kodeksu karnego - postępowanie legislacyjne, dopuszczalny zakres poprawek senackichniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
7K 3/19
Data wydania:2020-06-10
Dz.U. 2020 r. poz. 1055
Data ogłoszenia:2020-06-18
Spółdzielnie mieszkanioweniezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane
8P 13/19
Data wydania:2020-06-02
Dz.U. 2020 r. poz. 1017
Data ogłoszenia:2020-06-09
wniosek o wyłączenie sędziego z powodu wadliwości powołania sędziego przez PrezydentaniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
9P 19/16
Data wydania:2020-04-29
Dz.U. 2020 r. poz. 807
Data ogłoszenia:2020-05-06
Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych (pozbawienie stron prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych)niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
10SK 66/19
Data wydania:2020-04-23
Dz.U. 2020 r. poz. 769
Data ogłoszenia:2020-04-28
Ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzęduniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
11U 2/20
Data wydania:2020-04-20
M.P 2020 r. poz. 376
Data ogłoszenia:2020-04-21
Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/2niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
12P 22/19
Data wydania:2020-03-04
Dz.U. 2020 r. poz. 413
Data ogłoszenia:2020-03-12
Wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
13P 13/18
Data wydania:2019-12-11
Dz.U. 2019 r. poz. 2421
Data ogłoszenia:2019-12-17
Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
14P 9/18
Data wydania:2019-11-26
Dz.U. 2019 r. poz. 2355
Data ogłoszenia:2019-12-04
Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
15K 4/17
Data wydania:2019-11-20
Dz.U. 2019 r. poz. 2331
Data ogłoszenia:2019-11-28
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejniezgodnyMinister Zdrowia
Niewykonane
16P 1/18
Data wydania:2019-10-30
Dz.U. 2019 r. poz. 2196
Data ogłoszenia:2019-11-13
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE niezgodny
  • Minister Sprawiedliwości
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
17SK 31/16
Data wydania:2019-09-25
Dz.U. 2019 r. poz. 1915
Data ogłoszenia:2019-10-09
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
18Kp 2/18
Data wydania:2019-07-17
M.P 2019 r. poz. 713
Data ogłoszenia:2019-07-25
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisanianiezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
19SK 14/18
Data wydania:2019-07-03
Dz.U. 2019 r. poz. 1349
Data ogłoszenia:2019-07-19
Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowymniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
20SK 16/17
Data wydania:2019-07-03
Dz.U. 2019 r. poz. 1346
Data ogłoszenia:2019-07-18
Podatek akcyzowyniezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych