Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyszukaj orzeczenie

Liczba pozycji 411 | Wyświetlana strona 1 z 21
Lp.Dane orzeczeniaTytuł orzeczeniaOcena konstytucyjnościAkty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczeniaOrgan właściwyStatus orzeczeniaDokumenty w sprawie
1P 12/22
Data wydania:2023-12-12
Dz.U. 2023 r. poz. 2740
Data ogłoszenia:2023-12-12
Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
2P 20/19
Data wydania:2023-12-12
Dz.U. 2023 r. poz. 2739
Data ogłoszenia:2024-01-12
Brak zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na terenie gminy niezgodnyMinister Rozwoju
Niewykonane
3K 17/19
Data wydania:2023-11-28
Dz.U. 2023 r. poz. 2608
Data ogłoszenia:2023-12-28
Wyłączenie prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej do otrzymywania zwiększonej stawki rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach nadliczbowych oraz całkowite pozbawienie w/w rekompensaty funkcjonariuszy uprawnionych do dodatku funkcyjnego niezgodnyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Niewykonane
4P 7/22
Data wydania:2023-11-15
Dz.U. 2023 r. poz. 2490
Data ogłoszenia:2023-11-15
Brak możliwości ustalenia wysokości emerytury na nowo, w oparciu o kwartalną formułę waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, w przypadku osób, które wniosek o emeryturę zgłosiły przed dniem 1 czerwca 2021 r. niezgodnyMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Niewykonane
5K 1/23
Data wydania:2023-11-08
Dz.U. 2023 r. poz. 2479
Data ogłoszenia:2023-11-08
Określenie ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego na rok 2023niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Niewykonane
6SK 23/19
Data wydania:2023-10-18
Dz.U. 2023 r. poz. 2291
Data ogłoszenia:2023-10-18
Podatek od nieruchomości (wyodrębnienie garażu jako przedmiotu odrębnej własności) niezgodnyMinister Finansów
Niewykonane
7SK 105/20
Data wydania:2023-10-04
Dz.U. 2023 r. poz. 2208
Data ogłoszenia:2023-10-04
Ograniczenie możliwości przyznania osobie, wobec której umorzono postępowanie karne, zwrotu poniesionych kosztów wynagrodzenia obrońcy jedynie do wysokości stawki minimalnej niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
8SK 14/21
Data wydania:2023-07-04
Dz.U. 2023 r. poz. 1313
Data ogłoszenia:2023-07-04
Definicja legalna budowli na potrzeby podatku od nieruchomości niezgodnyMinister Finansów
Niewykonane
9SK 23/21
Data wydania:2023-07-04
Dz.U. 2023 r. poz. 1312
Data ogłoszenia:2023-07-04
Odmowa zwrócenia prawa jazdy obejmującego kategorie uprzednio posiadane, a nieobjęte orzeczonym środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niezgodnyMinister Infrastruktury
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
10SK 83/19
Data wydania:2023-06-13
Dz.U. 2023 r. poz. 1151
Data ogłoszenia:2023-06-13
Wysokość minimalnego wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
11P 12/18
Data wydania:2023-05-11
Dz.U. 2023 r. poz. 951
Data ogłoszenia:2023-05-11
Ujęcie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków niezgodnyMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Niewykonane
12SK 81/19
Data wydania:2023-05-09
Dz.U. 2023 r. poz. 909
Data ogłoszenia:2023-05-09
Obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym niezgodnyMinister Zdrowia
Niewykonane
13SK 53/22
Data wydania:2023-04-20
Dz.U. 2023 r. poz. 842
Data ogłoszenia:2023-04-20
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzęduniezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
14SK 85/22
Data wydania:2023-04-19
Dz.U. 2023 r. poz. 796
Data ogłoszenia:2023-04-19
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
15P 5/19
Data wydania:2023-04-12
Dz.U. 2023 r. poz. 739
Data ogłoszenia:2023-04-12
Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji niezgodny
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
16SK 66/21
Data wydania:2022-12-20
Dz.U. 2022 r. poz. 2797
Data ogłoszenia:2022-12-20
Wysokość kary pieniężnej za przekazanie po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych niezgodnyMinister Środowiska
Niewykonane
17SK 78/21
Data wydania:2022-12-20
Dz.U. 2022 r. poz. 2790
Data ogłoszenia:2022-12-28
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
18K 3/22
Data wydania:2022-12-13
Dz.U. 2022 r. poz. 2695
Data ogłoszenia:2022-12-21
Górna granica wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
19K 4/21
Data wydania:2022-12-13
Dz.U. 2022 r. poz. 2659
Data ogłoszenia:2022-12-22
Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym niezgodnyMinister Infrastruktury
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych
20SK 3/20
Data wydania:2022-06-22
Dz.U. 2022 r. poz. 1371
Data ogłoszenia:2020-06-30
Nałożenie przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem niezgodnyMinister Sprawiedliwości
Brak konieczności podjęcia prac legislacyjnych