Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 13a ust.2)
2021-10-01

Organizację Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 28 ust.14 pkt 2)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 28 ust.14 pkt 3)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) dokumenty wymagane od kandydata do służby i ich wzory

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 28 ust.14 pkt 4)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres testu sprawności fizycznej

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 28 ust.14 pkt 5)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia

lub posiadanych umiejętności

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
6Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 29a ust.2)
2021-10-13

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków

 

 

 

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 36 ust.13 pkt 1)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w jednostkach

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk

oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach

służbowych, w tym:

1) rodzaj stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 36 ust.13 pkt 2)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w jednostkach

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk

oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach

służbowych, w tym:

2) staż służby lub pracy wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 36 ust.13 pkt 3)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w jednostkach

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk

oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach

służbowych, w tym:

3) wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 36 ust.14)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb kierowania na przeszkolenia

zawodowe, o których mowa w ust. 11

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 37 ust.2 pkt 1)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj i wzór legitymacji służbowej

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 37 ust.2 pkt 2)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmiot właściwy do wydawania legitymacji służbowych

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 37 ust.2 pkt 3)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) przypadki, w których legitymacja służbowa podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 37 ust.2 pkt 4)
2021-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji służbowej

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 49i ust.9 pkt 1)
2020-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) organ właściwy do kierowania strażaka na badania, o których mowa w ust. 1

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 49i ust.9 pkt 2)
2020-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 49i ust.9 pkt 3)
2020-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 49i ust.9 pkt 4)
2020-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 49i ust.9 pkt 5)
2020-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb kierowania strażaka wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2022 poz. 1969
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

(art. 49i ust.9 pkt 6)
2020-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane