Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2018-05-16
SK 18/17

SygnaturaSK 18/17
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2018-05-16
TytułTermin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
PublikatorDz.U. 2018 r. poz. 950
Data ogłoszenia sentencji2018-05-19
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 70 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) w zakresie, w jakim określa termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziecko o tym, że nie pochodzi od męża matki, jest niezgodny z art. 30 w związku z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, iż po wejściu w życie niniejszego wyroku termin do wytoczenia przez pełnoletnie dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie musiał być liczony od daty, w której dziecko to dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. W przypadku natomiast dziecka, które dowiedziało się o swoim rzeczywistym pochodzeniu przed dojściem do pełnoletności, termin liczony będzie nadal od dnia osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Szczegóły prac legislacyjnych
Lp.Rodzaj projektuTytuł projektu aktu wykonującegoStan prac legislacyjnychOdnośnik do stanu pracWykaz pracNumer pozycji w wykaziePlanowany termin przyjęcia projektu RM
1SenackiProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczyKomisja Senackanie dotyczynie dotyczynie dotyczy
Data aktualizacji2018-12-28
GENERUJ RAPORT

Powrót