Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2019-03-06
P 20/16

SygnaturaP 20/16
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2019-03-06
TytułNabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury
PublikatorDz.U. 2019 r. poz. 539
Data ogłoszenia sentencji2019-03-21
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1270Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Status orzeczeniaNiewykonane / podjęto prace legislacyjne
Dodatkowe informacje

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że "w celu zagwarantowania jednolitych zasad zawrotu świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie. Trybunał pragnie jednocześnie podkreślić, że niewydanie takiej regulacji przez ustawodawcę nie zamyka drogi do wznowienia postępowania. Oznacza to również, że do czasu wydania takiej regulacji osoby uprawnione mogą występować z wnioskami o wznowienie postępowania".

Data aktualizacji2019-06-04
GENERUJ RAPORT

Powrót