Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2019-04-18
K 14/17

SygnaturaK 14/17
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2019-04-18
TytułKara łączna
PublikatorDz.U. 2019 r. poz. 858
Data ogłoszenia sentencji2019-05-09
Ocena konstytucyjnościniezgodny
Sentencja

 Art. 86 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, ze zm.) w zakresie, w jakim różnicuje sytuacje osób, wobec których zastosowanie miała już wcześniej instytucja kary łącznej, od osób, co do których ta instytucja zastosowania nie miała, w ten sposób, że umożliwia w stosunku do tej pierwszej kategorii osób podwyższenie dolnej granicy kary łącznej, a także orzeczenie kary rodzajowo surowszej, tj. kary 25 lat pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji

Art. 86 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w zakresie wskazanym w sentencji orzeczenia TK, utracił moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP, tj. z dniem 9 maja 2019 r.

Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Sprawiedliwości
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji2019-06-03
GENERUJ RAPORT

Powrót