Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Powrót

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2023-05-11
P 12/18

SygnaturaP 12/18
Typ orzeczeniawyrok
Data wydania2023-05-11
TytułUjęcie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków
PublikatorDz.U. 2023 r. poz. 951
Data ogłoszenia sentencji2023-05-11
Ocena konstytucyjnościniezgodny
SentencjaArt. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości przez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Akty prawne, których przepisy były przedmiotem orzeczenia
Organ właściwy ze względu na zakres przedmiotowy orzeczeniaMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Status orzeczeniaNiewykonane
Szczegóły prac legislacyjnychBrak prac legislacyjnych
Data aktualizacji
GENERUJ RAPORT

Powrót