Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 1a, oraz odstępstwa od zakazów wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 52 ust. 2

Podstawa prawnaDz.U. 2018 r. poz. 1614Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(art. 49 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Środowiska
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2017-01-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót